TripAdvisor Certifikat Izvrsnosti: Restoran Amadeus


Najveći svjetski turistički portal za planiranje putovanja i rezervaciju smještaja, TripAdvisor, dodijelio je novo priznanje restoranu Amadeus iz grupacije Baška, Restorani. Postali smo nositelj certifikata izvrsnosti za 2018. godinu.

TripAdvisor svojim Certifikatom izvrsnosti nagrađuje izvrsnost u turizmu te ga dodjeljuje isključivo turističkim objektima koji u kontinuitetu postižu ocjenu posjetitelja četiri od mogućih pet te na TripAdvisorovom popisu moraju biti minimalno godinu dana.

Za pregled recenzija posjetite nas na TripAdvisoru .